اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حنیف قلندری

حنیف قلندری

حنیف قلندری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 021-88993016
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی ابراهیم زاده اصفهانی اخلاق و حقوق حیوانات بر اساس کتاب حیاة‌الحیوان دمیری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
مصطفی یاوری A survey of the ecliptical planetary latitude in Ulugh Beg's Zij کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
سیدمجید طلوع مقدم review of water lifting devices in Jazari and taqi کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
رضا کیانی موحد بررسی ابزارهای رصدی در رساله آلات الرصدیه اثر خازنی به همراه تصحیح ، ترجمه و شرح رساله کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/11
رضا آقائی Encountring with New Astronomy in Qajar Period: Karīmkhān Kirmānī, I‘tiḍād al-Salṭana and Hibat al-Dīn Shahristānī کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
محمد صادق انصاری ویرایش انتقادی، ترجمه و شرح مقالۀ نهم کتاب تحریر المجسطی تألیف خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
امیر سادات موسوی تصحیح و شرح باب پنجم و ششم کتاب قانون ناصری (در خصوص سیارات و دنباله‌دارها) و جایگاه این کتاب در نجوم قرن 13 کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
بنت الهدی عطااللهی The World Year in Indian astronomy and its traces in Islamic works کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
فاطمه گنجی Critical Edition, Translation and Annotation on Three Chapters of Hayʾa Section of Athīr al-Dīn Abharī’s Ghāyat al-Idrāk fī Dirāyat al-Aflāk کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محمدحسین میری تبیین جایگاه خواص اجسام بسیط و موضع آنها در جهان بر اساس مقاله دوم از رساله کشف الحقائق فی تحریر الدقائق و مقاصد سوم و چهارم از رساله منتهی الافکار فی ابانه الاسرار ااثر اثیر الدین ابهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی 4204881 4 91 هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) 1399/11/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ علوم در اسلام 3 4204051 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 4204162 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نجوم در دوره اسلامی 1 4209016 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
ماخذشناسی تاریخ علم 4209010 2 91 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی 4204881 4 91 هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریاضیات در دوره اسلامی 2 4209013 2 91 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تاریخ عمومی نجوم قدیم و جدید 4209033 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نجوم در دوره اسلامی 2 4209017 2 95 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
ماخذشناسی تاریخ علم 4209010 2 91 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
تاریخ عمومی علم 2 4209005 2 91 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نجوم در دوره اسلامی 1 4209016 2 95 1397/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی 4204881 4 91 1397/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
فناوری در دوره اسلامی 4209021 2 91 1397/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
مبانی نجوم دوره اسلامی 4209032 2 91 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1