اعضای هیات علمی

مجید معارف

مجید معارف

مجید معارف    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 021-42762207
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مینا عابدینی سرده آداب و مراسم بزرگداشت متوفی از منظر روایات با تاکید بر نقد شبهات موجود کارشناسی ارشد
سارا اکبری بررسی و نقد قلمرو مفهوم سنت و تدوین آن با تاکید بر کتاب تدوین السنه کارشناسی ارشد
سارا اکتفائی تحلیل معنا شناختی واژه قلب در قرآن کارشناسی ارشد
پروین امیرآبادی فراهانی جایگاه معروف در حوزه روابط خانوادگی از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی ارشد
محمدمقداد امیری تاثیر دیدگاه های کلامی اصحاب ائمه در جرح و تعدیل راویان مورد اختلاف (مطالعه ی موردی یونس بن عبدالرحمن) دکتری
مصطفی اذرخشی تبیین نظام روایات امامیه در باب توحید دکتری
حمید باقری نقد و تحلیل معیارهای احراز صدور حدیث نزد متقدمان و متاخران شیعه دکتری
شکوه چینی فروشان اصفهانی تحلیل انتقادی دیدگاه های آلوسی در موضوع امامت بر پایه قرآن و حدیث دکتری
فاخره فراهانی اعتبار سنجی منابع بی واسطه شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه تا قرن پنجم دکتری
فاخره فراهانی اعتبار سنجی منابع بی واسطه شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه تا قرن پنجم دکتری
سارا فردوسی گلستان آسیب شناسی ولایت پذیری اصحاب امیر المومنین(ع) کارشناسی ارشد
نظیره غلاب اعتبار حدیث امامیه (با تاکید بر کتب اربعه) دکتری
محمد قندهاری تحمل کتب حدیثی در شیعه امامیه تا زمان شیخ طوسی کارشناسی ارشد
رضا قربانی زرین اصالت حدیث شیعه در حوزه مقامات ائمه (نصب الهی، علم موهوب و کرامات) دکتری
رضا قربانی زرین بازشناسی منابع الکافی و تاثیر آن بر اعتبار سندی روایات کارشناسی ارشد
مریم گودرزی مبانی و روش های تفسیری در تفسیر راهنما کارشناسی ارشد
حامد دژآباد بررسی مستندات قرانی تفاسیر کلامی اهل سنت با موضوع خلافت پیامبر (ص) دکتری
حمید حسن زاده اصفهانی تفسیر قرآن بر اساس ادعیه مائوره (مبانی ، موضوعات و روش) دکتری
محمد جوادی مادیه نقد نظریه نسبیت فهم متون دینی از نگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
محمدرضا مزرعی فراهانی نقد شیطان پرستی از دیدگاه آیات و روایات کارشناسی ارشد
طاهره م مرادی احادیث تقیه ای پیامدهای آن و راهکارهای تشخیص در احادیث شیعه کارشناسی ارشد
زهرا مقیمی سنت در نظریه تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبائی ( مبانی، ادله و نتایج ) دکتری
زینت مجرد مدارک کتاب من لا یحضره الفقیه و بررسی اصالت آن کارشناسی ارشد
زهرا منفرددهبالی نقد و بررسی دیدگاه دیچاردیل در مورد جمع و تدوین و مسئله تحریف در قران ( با تکیه بر کتاب درامدی بر تاریخ قران ) کارشناسی ارشد
راضیه مظفری تحلیل مبانی و روش محدث نوری در اعتبار سنجی روایات با تاکید بر خاتمه مستدرک الوسائل دکتری
نفیسه نعیمی پور ابراهیم بن هاشم کوفی و جایگاه او در حدیث شیعه کارشناسی ارشد
وجیهه نجفی نقد مبانی تاریخمندی قران کارشناسی ارشد
معصومه نقی لو مصرف و آداب آن از دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
ملیحه نوروزی جایگاه تبلیغ و شیوه های آن با تاکید بر نهج البلاغه کارشناسی ارشد
مرضیه نورانی نگار دکتری
منیره رئوفی منش بررسی مقاصد و ارتباط آیات سور مسبحات و کشف شباهت های این سور با یکدیگر کارشناسی ارشد
جلال رضائی تیجی تحریف سنت پیامبر اکرم (ص)در منابع اهل سنت : معیارها ،انگیزه ها و پیامدها کارشناسی ارشد
سعید شفیعی نقد و بررسی مبانی و روشهای حدیث پژوهان غربی در تاریخ گذاری روایات بر اساس متن ( با تاکیدبر آرای گلدتسهیر و شاخت ) دکتری
حامد شریعتی نیاسر تحلیل و ارزیابی مبانی و روش های فهم و نقد و حدیث در آثار سید مرتضی دکتری
زینب شایسته فر تحلیل دیدگاه ینبل در حوزه راوی شناسی (مبانی، روش، کاربرد) دکتری
آلاء وحیدنیا بررسی و نقد نظریه تاثیر پذیری قرآن از اشعار جاهلی با تاکید بر اشعار امرؤ القیس و امیه بن ابی صلت کارشناسی ارشد
فاطمه زرین قلم تحلیل انتقادی دیدگاههای محققان تاریخ قرآن در حوزه ی توحید مصاحف در دوره عثمان کارشناسی ارشد
حسین افسردیر The intertextual relations of nahj o al-balagha with the Quran and interpretation and Fiqh al-Hadith functions of it دکتری دانلود 1397/06/27
محمدامین تفضلی Mirza Mahdi Isfahani ’s Qura'nology Critical analysis of principles & method & results دکتری دانلود 1397/06/31
محمد امین تفضلی Mirza Mahdi Isfahani ’s Qura'nology Critical analysis of principles & method & results دکتری دانلود 1397/06/31
شکوه چینی فروشان تحلیل انتقادی دیدگاههای آلوسی در موضوع امامت از منظر قرآن و حدیث دکتری دانلود 1395/06/28
کریستوفر-پویا رضویان لعن یزید بن معاویه بررسی نظرات ابن جوزی کارشناسی ارشد
فاطمه زرین قلم Critical Analysis of Researcher’s Viewpoints about the History of the Quran in the Field of Monotheism Written in Copies of Quran in Osman era کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
علیرضا زرنوشه فراهانی بررسی و ارزیابی رویکردهای مفسران در کاربست روایات در تفسیر آیات آفرینش آسمانها و زمین (با تاکید بر روایات شیعی) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سیده فاطمه فاطمی نژاد بازیابی اسناد مرسلات شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه کارشناسی ارشد
زینت مجرد مدارک کتاب من لا یحضره الفقیه و بررسی اصالت آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
زینت مجرد مدارک کتاب "من لا یحضره الفقیه" و بررسی اصالت آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
راضیه مظفری An Analysis of the Foundations and the Method of Muhaddith Nuri in the Validation of Narrations with Emphasis on the End of Mustadrak al-Wasa'el دکتری دانلود 1397/06/20
طاهره م مرادی احادیث تقیه ای، پیامدهای آن و راهکارهای تشخیص در احادیث شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
نفیسه نعیمی پور ابراهیم بن هاشم کوفی و جایگاه او در حدیث شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
علی اصغر اخوندی فواصل و چگونگی ارتباط معنایی آن ها با آیات دکتری دانلود 1394/07/07
مصطفی آذرخشی ارزیابی اعتبار روایات فتوحات مکیّۀ ابن عربی در باب توحید کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/29
مصطفی آذرخشی تبیین نظام روایات امامیه در باب توحید دکتری دانلود 1393/11/20
مهدی ارجمندفر بررسی اسلام و ایمان و ارتباط آن دو در قرآن و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1383
پرویز آزادی نقد مبانی و روش مطالعات قرآنی اندرو ریپین دکتری دانلود 1391/11/02
هادی آقاجانیان تحقیق نسخه خطی تفسیر سوره یس دکتری دانلود 1378
ابراهیم اقبال سیر تطور علوم قرآن دکتری 1384/02/01
سارا اکبری بررسی و نقد قلمرو مفهوم سنت و تدوین آن با تأکید بر کتاب تدوین السنه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
سارا اکتفایی تحلیل معناشناختی واژه قلب در قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
حیدر الاسدی تحلیل و نقد مفهوم متن در مطالعات قرآنی معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
محمدمقداد امیری اثر آراء أصحاب أئمة الشیعة الکلامیة علی جرح و تعدیل الرواة المختلف فیهم؛ یونس بن عبدالرحمان نموذجا دکتری دانلود 1394/06/31
پروین امیرآبادی فراهانی جایگاه معروف در حوزه روابط خانوادگی از منظر قرآن و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
مهران آهویی اختلاف قراءات و تفسیر قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
ابوالقاسم اوجاقلو سبک شناسی کلام معصومان (علیهم السلام) و کاربرد آن در مطالعات حدیثی دکتری دانلود 1391/07/15
ابوالقاسم اوجاقلو توضیح مفـردات قرآن در کـلام معصـومـان (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمید باقری نقد و تحلیل معیارهای احراز صدور حدیث نزد متقدّمان و متأخّران شیعه دکتری دانلود 1391/06/26
مجید بشیری روش شناسی نجاشی در کتاب «فهرست أسماء مصنفی الشیعة» کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/21
رمضانعلی بیگدلی تمایز عقل و رأی و قیاس در احادیث شیعه و کارکردهای آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
فهیمه بنی عامریان حجاب از دیدگاه قرآن و روایات با توجه به سابقه تاریخی آن در بین ایرانیان و عربها کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی پهلوانی اعجاز قرآن کریم در مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) دکتری دانلود 1395/06/29
اکبر توحیدلو جایگاه و اعتبار احادیث انبیاء (علیهم السلام) در منابع اسلامی دکتری دانلود 1391/06/29
نرجس توکلی محمدی تحلیل انتقادی مبانی و روش نیل رابینسون درباب پیوستگی متن (تناسب) قرآن کریم دکتری دانلود 1396/06/28
فرزانه جیریایی شراهی صدق در نهج البلاغه(مفهوم شناسی، مراتب وآثار آن) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/05
مجید جعفری ربانی باستانی محمد بن حسن الصفار و کتاب بصائرالدرجات کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/30
ولی جهانگیری جایگاه اسباب نزول در فهم قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
محمد جوادی نقد نظریه «نسبیت فهم متون دینی» از نگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
الهه جواهریان نیا غضب الهی، عوامل و پیامدهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/25
شکوه چینی فروشان A Critical Study of 'Ālūsī's Views on the Issue of Imamate from the Point of View of Quran and Hadīth دکتری دانلود 1395/06/28
مهدی حاجی میر صادقی عناصر نمایش در قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1376
علیرضا حیدری نسب حاکم نیشابوری و المستدرک علی الصحیحین (با تاکید بر اخبار مناقب) دکتری دانلود 1387/07/23
زهره حیدری نصرت آبادی بررسی تقدم نبوت بر رسالت/بعثت پیامبر( صلی الله علیه و آله) دانلود 1388/11/21
حمید حسن زاده اصفهانی تفسیر قرآن بر اساس ادعیه مائوره (مبانی ، موضوعات و روش) دکتری دانلود 1396/06/28
وریا حفیدی بررسی مقدمه ابن صلاح و تأثیر آن بر تکامل مصطلح الحدیث کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
مریم حمیدی نیا تسبیح در قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1378
منصوره السادات خاتمی کار و حرفه در سیره امامان علیهم السلام کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/11
نرجس خادمی تحلیل انتقادی ترجمه‌های منتخب انگلیسی قرآن کریم در حوزه آیات مربوط به توحید دکتری دانلود 1394/04/23
علی خالدی نقد و بررسی جایگاه و تاثیر حدیث در فهم و تفسیر قرآن کریم دکتری دانلود 1389/07/21
عباس خبیری مفهوم شناسی، مبانی و روش های استنباط معانی باطن قرآن با تأکید بر تفاسیر "البرهان" و "المیزان" دکتری دانلود 1394/04/23
زهرا خرمی اجلالی روش شناسی مواجهه علامه مجلسی با روایات متعارض کارشناسی ارشد دانلود 1386
هادی خواجوی سیر تحول سنن نگاری تا قرن سوم هجری با تاکید بر منابع اهل سنت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
حامد دژآباد تحلیل و نقد مبانی و ادلۀ قرآنی اهل سنت در موضوع خلافت دکتری دانلود 1391/01/23
زهرا رادی میبدی بررسی رابطه مؤمنان با مؤمنان از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
وحید رجائی Critical Analysis of Orientalists Views about the Authenticity of the Hadith and Its Relation to Shiite Hadith کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حسن رضایی هفتادر ترجمه وتحقیق اعجاز ام المعجزات کارشناسی ارشد دانلود 1382/07/12
کریستوفر پویا رضویان لعن یزید بن معاویه، بررسی نظرات ابن جوزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/11
فرزانه روحانی مشهدی امام مهدی (ع) در قرآن و روایات با تاکید بر بازخوانی سیره انبیاء (ع) دکتری دانلود 1392/06/23
منیره رئوفی منش بررسی مقاصد و ارتباط آیات سور مسبحات و کشف شباهت‌های این سور با یکدیگر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
ابوالفضل سیدموسوی شناسایی و بررسی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل (تفسیر بیضاوی) کارشناسی ارشد دانلود 1378
ایراندخت سعدی پور ترجمه وتحقیق کتاب فکره الاعجازالقرآن منذالبعثه النبویه حتی عصرتاالحاضر(صفحات 216 الی304) بررسی تفسیر علمی قرآن درقرن چهاردهم ه . ق کارشناسی ارشد دانلود 1376
زینب شایسته فر تحلیل و نقد موضوع جهاد در دایرةالمعارف قرآن و اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمد شیبانی تجلی جاذبه ودافعه علی(ع) در نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1380
خلیل الله شیخی آمرزش و عذاب از دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد دانلود 1380
فاطمه شیخ الرئیس عالم غیب وشهود وحدودآنهادر آیات روایات کارشناسی ارشد دانلود 1378
حامد شریعتی نیاسر تحلیل و ارزیابی مبانی و روشهای فهم و نقد حدیث در آثار سید مرتضی (ره) دکتری دانلود 1392/06/25
محمد شریفی تحلیل و نقد دیدگاههای اخباریان در حوزه ی تفسیر و علوم قرآن دکتری دانلود 1393/06/16
زهرا شرکت معصوم آفات سخن از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعید شفیعی نقد و بررسی مبانی و روش‌های حدیث ‌پژوهان غربی در تاریخ‌گذاری روایات بر اساس متن (با تأکید بر آرای گلدتسیهر و شاخت) دکتری دانلود 1391/06/29
فاطمه شمسایی قهیازی Seyed Ben Tavoos's Method in "Al-lohof ala ghatla al-tofof" and Restore its Resources کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
سید جعفر صادقی نقد دلالی روایات کتاب العرف الوردی فی اخبار المهدی (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
نعمت الله صفری فروشانی ارزیابی روایات و منابع مکتوب امامیه درباره زندگی نامه امامان علیهم السلام از قرن اول تا پایان نیمه نخست قرن پنجم هجری (سیمای ائمه علیهم السلام در منابع کهنه امامیه) دکتری دانلود 1385
حسین صفره پژوهشی درتاریخ حدیت شیعه (از قرون ششم تا عصر حاضر) کارشناسی ارشد دانلود 1379
حسین صفره نقش اهل بیت (ع) در تفسیر قرآن دکتری دانلود 1389/06/31
علیرضا طبیبی مبانی فهم و نقد حدیث از دیدگاه علامه شعرانی(ره) دکتری دانلود 1387/07/15
عقیل عبیرخلیل عفو و انتقام از دیدگاه قرآن و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1383
سعید عزیز نژاد مروری بر زندگی وشخصیت عبدالله بن مسعود کارشناسی ارشد دانلود 1380
طیبه علی نژاد شهید وشهادت از دیدگاه قرآن وحدیث کارشناسی ارشد دانلود 1379
زهرا عماری اله یاری تحلیل انتقادی کتاب "مشکلة‌الحدیث" یحیی محمّد(بخش حدیث شیعه) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/03
نظیره غلاب اعتبار حدیث امامیه (با تأکید بر کتب اربعه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
زهرا فتاح حدیث شیعه در حوزه بغداد تا قرن پنجم هجری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
حسین فرجی بررسی حدیث ثقلین با تأکید بر تبیین حقیقت تمسک به قرآن و عترت (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
رضا قربانی زرین اصالت حدیث شیعه با رویکرد مقامات ائمه تا پایان قرن چهارم دکتری دانلود 1393/06/31
رضا قربانی زرین بازشناسی منابع الکافی و تاثیر آن بر اعتبار سندی روایات کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/16
محمد قندهاری تحمل کتب حدیثی در شیعه امامیه تا زمان شیخ طوسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مرتضی کریمی نیا وزیر مغربی و روش شناسی المصابیح فی تفسیر القرآن دکتری دانلود 1394/10/16
محمود کلاهی ترجمه وتحقیق کتاب “تاریخ القرآن” دکتر عبد الصبور شاهین (فصل های اول تا چهارم وبخش ضمیمه) کارشناسی ارشد دانلود 1375
سعید گلاب بخش ساختار سیاسی حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن و سنت کارشناسی ارشد دانلود 1385
روح الله محمدی سبک زندگی در حوزه تعاملات اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث (مبانی و اصول) دکتری دانلود 1395/04/27
حمید مدرسی The System and impacts of al-Tawheed al-af’aali in light of The Qur’an and Hadith دکتری دانلود 1396/11/30
عبدالصمد مرتضوی جایگاه حدیث در مذهب حنفی کارشناسی ارشد دانلود 1385
سهراب مروتی بررسی ونقد تاریخ تفسیر قرآن در سده اول هجری دکتری دانلود 1380
لیلا السادات مروجی بررسی باطن و تأویل قرآن کریم در روایات امامیّه با نقد و بررسی کتاب مرآة الأنوار و مشکاة الأسرار دکتری دانلود 1390/06/20
محمدرضا مزرعی فراهانی نقد شیطان پرستی از دیدگاه آیات و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مریم مصطفوی مبانی تفسیری فیض کاشانی در تفسیر الصافی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
زهرا مقیمی سنت در نظریه تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبائی ( مبانی، ادله و نتایج ) دکتری دانلود 1396/04/25
زهرا منفرد دهبالی "نقد و بررسی دیدگاه ریچارد بل در مورد جمع و تدوین و مسئله تحریف در قرآن" )با تکیه بر کتاب درآمدی بر تاریخ قرآن( کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
سعید مهدوی نگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدعلی موحدی شیوه های ارزیابی حدیث نزد اخباریان و تطبیق آن با دیدگاه اصولیان دکتری دانلود 1382
مرتضی نادری اصالت و اعتبار احادیث غیبت امام دوازدهم ( تحلیل انتقادی نظریه وابستگی امامیه به واقفه در احادیث غیبت) دکتری دانلود 1396/06/29
وجیهه نجفی نقد مبانی تاریخ مندی قرآن ( نقد آراء ابوزید ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
مصطفی نیرومندچوکامی حقیقت علم و چگونگی پیوند آن با عمل از دیدگاه قرآن و احادیث معصومان (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علی نصیری بررسی مکتب تفسیری صدرالمتالهین دکتری دانلود 1382
معصومه نقی لو مصرف و آداب آن از دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/07
مریم هزارخوانی عصمت از دیدگاه علامه مجلسی و نقد شبهات معاصران (وحل تعارض ظهور پاره ای از آیات و روایات) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
آلاء وحیدنیا نسخه های کهن قرآنی و نقش آن در اثبات اعتبار تاریخی قرآن دکتری دانلود 1395/06/31
آلاء وحیدنیا بررسی و نقد نظریه تاثیر پذیری قرآن از اشعار جاهلی با تأکید بر اشعار امرؤالقیس و امیة بن ابی صلت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جوامع حدیثی 4206169 2 26 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
فقه الحدیث 4 4206229 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
آشنایی با علوم حدیث 4206154 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
تاریخ حدیث 4206032 2 76 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1402
پژوهش های حدیثی در دوران معاصر 4206249 2 18 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 4206232 2 06 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
آشنایی با علوم حدیث 4206154 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
تاریخ حدیث 4206893 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
تاریخ حدیث 4206032 2 16 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
جوامع حدیثی 4206169 2 62 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
آشنایی با علوم حدیث 4206154 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
تاریخ حدیث 4206032 2 65 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1401
پژوهش های حدیثی در دوران معاصر 4206249 2 61 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 4206232 2 06 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
آشنایی با علوم حدیث 4206154 2 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/13 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
تاریخ حدیث 4206893 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
تاریخ حدیث 4206032 2 61 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 4206232 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تاریخ حدیث 4206893 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
تاریخ حدیث 4206032 2 61 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2