اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن معصومی

محسن معصومی

محسن معصومی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762129
پست الکترونیکی: 

مقالات ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زینب ابوالحسنی Immigration of Iranian artists to India from the Babur to Jahangir (1523 – 1628 A.D) Results and consequences کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
حسین بیاتلو The Urban Robbery in Naserid Period دکتری دانلود 1397/10/03
علی حقیقت زیجردی The customs and culture of the people in Fars province in Safavid era based on European travelogues کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مرتضی ستایی India and China in the Historical and Geographic Sources of Persian to the 13 AH Century کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
هلیا منشاری ردیه های فقها بر صوفیان در دوره صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مریم موسوی شاه تپه نمایه توصیفی مفاهیم و مصطلحات جغرافیای انسانی در احسن التفاسیم فی معرفه الاقالیم مقدسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
زهرا ابوالحسنی منازعات حیدری و نعمتی در ایران از قرن هشتم و سیزدهم :عوامل و پیامدها کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
فاطمه اصغری Immigration of Shiite scholars from Iran to Deccan Factors and Consequences From the middle of the eighth to the twelfth century کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
محمدرضا آقا محمدی فرهنگنامه آثار و ابنیه تاریخی شهرستان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/13
زهرا آقامیری علی ابادی تشیع در دوره عادلشاهیان(1097-895) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
فرهاد حاجری بررسی زمینه های پذیرش وهابیت و راه های گسترش آن در شبه قاره هند (از آغاز ظهور وهابیت تا تجزیه شبه قاره هند در 1947م/1366ه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
قسور عباس خان علوی نظام آموزشی هند در دورة سیطرة بریتانیا (از اوایل سدة 19م/13ق تا نیمة سدة 20م/14ق) دکتری دانلود 1395/05/16
مهناز رجبیان مصادره اموال در عصر اول و دوم خلافت عباسی (132-443ق) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
رقیه روشن کتابشناسی توصیفی تواریخ فارسی هند دوره سلطنت دهلی (602-932ق) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
رقیه سخایی بررسی نقش اجتماعی و سیاسی زنان در امپراطوری مغولان هند از بابر تا اورنگ زیب(1118-932ق) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
حسین سلیمانی کاریزمه نقش سیاسی-مذهبی طریقه نعمت اللهیه در دکن (قرن نهم تا دوازدهم) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
احمدرضا عبادی Translation of and Research on the Entry "Hind" of EI2 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
محمد عباسی آیین ها و آداب و رسوم مسلمانان حیدرآباد دکن( دوره قطب شاهیان و آصف جاهیان 1000-1367ق. کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/05
مصطفی عرب عامری نقش حرمسرا در رویدادهای سیاسی و اجتماعی عصر عباسی از آغاز تا برآمدن آل بویه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
عباس علیکائی ترجمه و تحقیق کتاب دراسات فی التاریخ الأندَلُسی"دوله بنی بِرزال فی قَرمُونَه" کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
حجت غیب الله زاده جنوب شرق آسیا در منابع تاریخی و جغرافیایی فارسی تا قرن 13 هجری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
آذر غفوری Mints and Their Mechanism in the Umayyad Period کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
الهه قلی زاده اصل Travel and tourism, Iran's Safavid era, causes attract tourists, types of travel کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مهشید کبیری مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عهد شاه جهان(1037 – 1068 ق) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
مهدی مجتهدی نقش علمی و جایگاه فرهنگی و اجتماعی وراقان در تمدن اسلامی دکتری دانلود 1391/07/23
باقر محمدیان نقش مسلمانان در اداره حکومت مغول از چنگیز تا هلاکو کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
خلیل مرامی چهار برج جدید مراغه در دوره ایلخانیان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
علی هاشم مصلحی تعامل علمای شیعی با سلاطین در عهد صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/9
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ تشکیلات اسلامی 1 4204035 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
تاریخ حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد 4204564 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
تاریخ صفویان 4204886 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ اسلام 2 4204030 2 41 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه 4204875 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اسلام و ایران 4204007 2 42 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
تاریخ اسلام در شبه قاره هند 4204880 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
تاریخ حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد 4204564 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
تاریخ صفویان 4204886 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1