اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اعظم پویازاده

اعظم پویازاده

اعظم پویازاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762204
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شیوا تجار Quran's Response to Early Christians Discourses About Prophet David and Its Reflection On Hadith کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
سکینه خاتون رضوی The evolution of Shi'i Interpretations in India دکتری دانلود 1396/07/11
سکینه خاتون رضوی سیر تطوّر تفاسیر شیعی در هندوستان دکتری دانلود 1396/07/11
حسین عطااللهی The methodology of Educational Moral Interpretation of Ayatollah Seyed Mohammad Zia Abadi in Interpretation using the Holy Qur'an کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
امیرحسین لطفی ترجمه کتاب الرساله الثانیه من الاسلام همراه با تبیین و نقد مبانی مولف در برداشت از آیات و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/15
مصطفی مددی گوگدرقی A Study of Transitions of the Contemporary Literary School in Interpretation of the Holy Quran کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
پرویز آزادی نقد مبانی و روش مطالعات قرآنی اندرو ریپین دکتری دانلود 1391/11/02
مهدی اسمعیلی صدرابادی تاثیر گرایش های سیاسی در اختلاف تفسیر قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
محدثه ایمانی بررسی مبانی و روش تفسیری بنت الشاطئ در التفسیر البیانی للقرآن الکریم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
رمضانعلی بیگدلی تمایز عقل و رأی و قیاس در احادیث شیعه و کارکردهای آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
محمد پارسائیان جایگاه نظام معنایی در تفسیر قران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مریم پیروان ترجمه، نقد و بررسی کتاب بت و بت پرستی در اسلام تألیف جرالد هاوتینگ کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/18
میلاد تدین موسوی The Meaning of life (purpose and value of life) In Rumi’s view کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/28
نرجس توکلی محمدی A Critical Analysis of Neil Robinson's Principles and Method of Coherence (Tanasub) of the Qur'an دکتری دانلود 1396/06/28
عرفان حائری نقد و بررسی دیدگاه دایره المعارف قران درباره لوح محفوظ و واژگان مرتبط بر اساس آرای مفسران قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
نرجس خادمی تحلیل انتقادی ترجمه‌های منتخب انگلیسی قرآن کریم در حوزه آیات مربوط به توحید دکتری دانلود 1394/04/23
رحیم خاکپور نقد و بررسی جایگاه و تاثیر حدیث در فهم و تفسیر قرآن کریم دکتری دانلود 1389/07/21
عباس خبیری سکینه و آرامش انسان در قران کریم کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
قاسم درزی شرایط و موانع فهم قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/21
محمدرضا رسولی راوندی تحلیل انتقادی ترجمه های انگلیسی قرآن کریم در حوزه تاکید (مطالعه موردی ترجمه های شاکر، هلالی - محسن خان، ایروینگ) دکتری دانلود 1396/03/31
فرزانه روحانی ‌مشهدی تبعیت در قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/23
شریف سالمی زاده مراقبت های ویژه الهی از انفس انبیا در دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/09
زینب شایسته فر تحلیل و نقد موضوع جهاد در دایرةالمعارف قرآن و اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سعید شفیعی نقد و بررسی مبانی و روش‌های حدیث ‌پژوهان غربی در تاریخ‌گذاری روایات بر اساس متن (با تأکید بر آرای گلدتسیهر و شاخت) دکتری دانلود 1391/06/29
فاطمه صالح مدرسه ای محکم و متشابه در قرآن و سیر تطور آثار آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
صابر صباغی تغییر قبله از دیدگاه قرآن و احادیث و نقد آرا مستشرقان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/21
کمال صفابخش نقش مجاز در ترجمه ی قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
زری صلواتی اصلاحات از دیدگاه علی (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1381
فاطمه عبدلی روگوشوئی بررسی تطبیقی علل اختلاف مفسران در تعیین مبهمات قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
عبدالغفور گوک آتابای ملت ابراهیم (ع) و مناسبات آن با اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/25
زهرا منفرد دهبالی "نقد و بررسی دیدگاه ریچارد بل در مورد جمع و تدوین و مسئله تحریف در قرآن" )با تکیه بر کتاب درآمدی بر تاریخ قرآن( کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
پریناز نظری نقد و بررسی دیدگاه دایره المعارف قرآن و اسلام درباره روش تفسیری شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
صغری السادات هاشمی پور حیا عفت حجاب و پیوند آنها بر قرآن و روایت کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته 4206175 2 65 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نقد و تحقیق مکاتب تفسیری 4206162 2 62 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
روش های تفسیری 4206080 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
تفسیر موضوعی قرآن 2 4206245 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
قصص انبیا در قرآن و عهدین 4206220 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته 4206175 2 65 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آشنایی با قرآن کریم 4206153 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
زبان قرآن 4206231 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روش ها و مکاتب تفسیر قرآن 4206172 2 61 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته 4206175 2 65 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نقد و تحقیق مکاتب تفسیری 4206162 2 62 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
روش های تفسیری 4206080 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
آشنایی با قرآن کریم 4206153 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی 4206226 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تفسیر موضوعی قرآن کریم 2 4206882 4 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1