اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید نظری توکلی

سعید نظری توکلی

سعید نظری توکلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 021-42762283
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییجوایز و افتخارات ملیداوری های انجام شدهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعیسی عالمی مطالعه تطبیقی اصول حرفه ای قضاوت با مبانی فقهی - اخلاقی قضاوت اسلامی دکتری
سمیرا علی اکبری عزیزی میزان تاثیر خواست اطراف موثر در قصاص در زمان و چگونگی اجرای حکم قصاص کارشناسی ارشد
زهرا اشرفی تحلیل انتقادی ماده 290قانون مجازات اسلامی کارشناسی ارشد
سهراب بهادری امکان اثبات جرائم با انگشت نگاری ژنتیکی ،جایگاه ،مبانی و آثار فقهی آن کارشناسی ارشد
اصغر بلواسی مبانی مشروعیت تربیت به روش تنبیه کودکان از سوی والدین و معلمان و پیامدهای فقهی حقوقی آن کارشناسی ارشد
معصومه دادآفرین بررسی تطبیقی مساله اجرای مجازات در ملا عام از نظر مذاهب اسلامی و پیامدهای اخلاقی و حقوفی آن کارشناسی ارشد
خدیجه دودانگه مطالعه تطبیقی نکاح مسیار با نکاح مشروط در فقه امامیه کارشناسی ارشد
مرضیه حکمتیان میزان کارآمدی قاعده نفی حرج در مشروعیت سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و جنین ناقص الخلقه کارشناسی ارشد
مسلم حیدری مفهوم شناسی غیبت و غایب ، تبیین شاخصه ها و احکام فقهی ناظر به آن دکتری
میثم خزائی بررسی اعتبارات اسنادی از منظر فقه امامیه دکتری
محمدحسین خدایی تبیین فقهی وظایف دولت در حوادث و بلایای طبیعی پیش بینی نشده کارشناسی ارشد
فاطمه خوش سیر امکان سنجی استناد به آزمایش DNA در اثبات نسب و رابطه آن با قاعده فراش کارشناسی ارشد
امیرحسین مددی مبانی فقهی تولید و مصرف فرآورده های حیوانات تراریخته کارشناسی ارشد
سیده ندا مهدوی ترجمه فصل اتونومی کتاب اصول اخلاق زیست پزشکی و مطالعه تطبیقی اتونومی با قاعده سلطنت در فقه اسلامی ، بررسی شباهت ها ،تفاوت ها و تبیین مزیت های هر یک بر دیگری کارشناسی ارشد
زینب محمدزاده بررسی فقهی و اخلاقی ترکیب زن های حیوانی در تولید عروسکهای زنده (جن پت ها) کارشناسی ارشد
الهه محسنی بررسی تطبیقی حضانت کودکان در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و حقوق فرانسه کارشناسی ارشد
محبوبه مرادی بررسی تاثیر جذام - برص - نابینایی و زمین گیری در فسخ نکاح نسبت به زنان و مردان پیش و پس از ازدواج در فقه اسلامی کارشناسی ارشد
سمیّه نظری مبانی فقهی شرط سلب حق ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده و پیامدهای حقوقی آن کارشناسی ارشد
زهره نیک عمل بررسی تطبیقی میزان سازگاری حق مجنی علیه (اولیای دم) در قصاص جنایت ناشی از عمل چند نفر با عدالت کیفری در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کارشناسی ارشد
زینب روحانی شهرکی مبانی فقهی و حقوقی خودداری از درمان و احکام آن کارشناسی ارشد
نوریه سادات رضوی بررسی گستره قاعده المیسور در عبادات کارشناسی ارشد
زینب سرداری مطالعه تطبیقی مجدد اجرای مجازات در فقه اسلامی کارشناسی ارشد
مریم سیدی تاثیر گزاره های اخلاقی در استنباط احکام فقهی مرتبط با حقوق خانواده کارشناسی ارشد
پوران سلیمانی بزچلوئی بررسی مشروعیت قضاوت شورایی در فقه امامیه و اهل تسنن و پیامدهای آن کارشناسی ارشد
سیدمصطفی تقی زاده واقفی جمع عرفی و کاربرد آن در آثار شیخ طوسی : موارد ، مزیت ها و کاستی ها کارشناسی ارشد
محمد تراب زاده بویه نسبی بودن حقیقت رشد در فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد
مریم زمانی مسئولیت و حدود اختیارات سرپرست قانونی در جرایم کودکان سر راهی علیه اشخاص و اموال و جرایم وارد بر آنها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
زهرا اشرفی Critical Analysis of Article 290 of the Islamic Penal Code approved in 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
محمد تراب زاده نسبی بودن حقیقت رشد در فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مصطفی خرم آبادی تطبیق جرم نفرت‌پراکنی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نجمه رودکی Stages of growth and evolution of fetus in verses and traditions and its personhood problem consideration کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
محمدعیسی عالمی مطالعه تطبیقی اصول حرفه ای قضاوت با مبانی فقهی - اخلاقی قضاوت اسلامی دکتری دانلود 1397/10/22
سکینه کبیری تبیین مفهومی قاعده للاجل قسط من الثمن و کارکردهای آن در فقه اسلامی ، مطالعه تطبیقی بین مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
شکیبا امیرخانی امکان اجرای احکام عمومی عقود در ایقاعات دکتری دانلود 1394/08/18
روژین انصاری Role of fairness in family jurisprudence کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اصغر بلواسی مبانی مشروعیت تربیت به روش تنبیه کودکان از سوی والدین و معلمان و پیا مد های فقهی حقوقی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
سهراب بهادری امکان اثبات جرائم با انگشت نگاری ژنتیکی؛ جایگاه، مبانی و آثار فقهی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/20
مصطفی تقی زاده واقفی جمع عرفی و کاربرد آن در آثار شیخ طوسی؛ موارد، مزیتها و کاستی ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
فاطمه جعفری بررسی تطبیقی مفهوم شناسی زینت برای مردان و زنان و پیامدهای آن در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/20
الهام جوادی فر تحلیل سندی و محتوایی حدیث انت و مالک لابیک و بررسی پیامدهای فقهی آن ، مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
ابراهیم جوانمرد فرخانی بررسی مسأله: «تخریب رویان انسانی جهت استخراج سلول های بنیادی جنینی از آن» از منظر مذاهب اسلامی و حقوق ایران دکتری دانلود 1392/02/09
مرضیه حکمتیان میزان کارآمدی قاعده نفی حرج در مشروعیت سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و ناقص الخلقه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
میثم خزائی بررسی اعتبارات اسنادی از منظر فقه امامیه دکتری دانلود 1393/04/21
فاطمه خوش سیر امکان سنجی استناد به آزمایش DNA در اثبات نسب و رابطه آن با قاعده فراش کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
معصومه دادآفرین بررسی تطبیقی مساله" اجرای مجازات در ملا عام "از منظر مذاهب اسلامی و پیامدهای اخلاقی و حقوفی آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
سجاد دهقانی Critical Review of “Nikah al-mot'a haramon fi al-Islam" کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
خدیجه دودانگه مطالعه تطبیقی نکاح مسیار با نکاح مشروط در فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/26
اعظم رحمتی مشروعیت تغییر جنسیت زوجین و آثار مترتب برآن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/26
سعیده رنگرز مسئولیت ناشی از اقدامات پزشکی منجر به عدم فرزندآوری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
فاطمه ره انجام Studing comparative principle of non-donation spouse's services betwen Islamic religious کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
زینب روحانی شهرکی مبانی فقهی حقوقی خود داری از درمان و احکام آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مریم زمانی مسئولیت و حدود اختیارات سرپرست قانونی در جرائم کودکان سر راهی علیه اشخاص و اموال و جرایم علیه آن ها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
مریم سیدی تأثیر گزاره های اخلاقی در استنباط احکام فقهی مرتبط با حقوق خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/22
زینب سرداری مطالعه تطبیقی اجرای مجدد مجازات کارشناسی ارشد دانلود 1394/7/13
پوران سلیمانی بزچلوئی بررسی مشروعیت قضاوت شورایی در فقه امامیه و اهل تسنن و پیامدهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/22
نرگس یعقوبی مهاری بررسی ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
فاطمه فریادرس اِرجاع به حَکَم در اختلافات زناشویی، بررسی مبانی، شرایط، روش اِجراء و پیامدهای آن از منظر فقه اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
فاطمه قدرتی مطالبه حقوق و خسارات معنوی متوفی توسط ورثه در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه دکتری دانلود 1393/10/06
سکینه کبیری The concept of the rule of “Llajl Qest men Alsmn” and its functions in Islamic jurisprudence, comparative study between Islamic sects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
الهه محسنی بررسی تطبیقی حضانت کودکان در فقه امامیه ، قوانین موضوعه ایران و حقوق فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
زینب محمدزاده بررسی فقهی- اخلاقی ترکیب ژن های حیوانی در تولید عروسک های زنده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مریم محمدی طبس بررسی فقهی اخلاقی تعییین جنسیت جنین کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
شیما محمدنیا اسقاط حمل ناشی از رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محبوبه مرادی بررسی تاثیر جذام، برص،نابینایی و زمینگیری در فسخ نکاح نسبت به زنان و مردان پیش و پس از ازدواج در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/04
فاطمه منصوری فیاض داوری و مسئولیت داوران در مسابقات ورزشی از دیدگاه فقه و حقوق اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
ندا مهدوی ترجمه فصل اتونومی کتاب "اصول اخلاق زیست پزشکی" و مطالعه تطبیقی اتونومی با قاعده سلطنت در فقه اسلامی؛ بررسی شباهت ها، تفاوت ها و تبیین مزیت های هریک بر دیگری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
سمیه نظری مبانی فقهی شرط سلب حق ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده و پیامدهای حقوقی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
زهره نیک عمل میزان سازگاری حق مجنی علیه و اولیای دم در قصاص جنایت ناشی از عمل جند نفر با عدالت کیفری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/17
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه مدنی 7 4205883 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
اصول 2 4205019 2 52 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول فقه 4 4205288 4 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول فقه 1 4205003 2 51 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فقه معاملات 1 4205043 2 51 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فقه جزایی 1 4205903 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
اصول 3 4205020 2 52 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
اصول فقه 3 4205130 4 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فقه مدنی 7 4205883 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
اصول 2 4205019 2 52 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
اصول فقه 2 4205113 4 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
اصول فقه 1 4205003 2 51 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه معاملات 1 4205043 2 51 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه تطبیقی 4205060 2 51 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
اصول فقه 3 4205130 4 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
قواعد فقه مدنی 4205114 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1