اعضای هیات علمی

مصطفی ذوالفقار طلب

مصطفی ذوالفقار طلب

مصطفی ذوالفقار طلب    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین درویشی پورخرم اباد کارکرد مصلحت در مجازات اسلامی در فقه وحقوق جزائی ایران دکتری
سیده فرزانه قریشی اسقاط حق قبل از ثبوت در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد
محمد حسن زاده ولد الزنا درفقه شافعی و حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمد خضری مستندات ، مفهوم و کاربرد قاعده جب کارشناسی ارشد
زانا ملکیان علل تشدید و تکمیل مجازات حد در فقه اسلامی و حقوق ایران کارشناسی ارشد
اسماعیل محمدحسینی : نقد وتحلیل «کتاب ادب القضاء»و«کتاب الشهادات » «از المحرر»بر اساس نسخه ترجمه شده به فارسی کارشناسی ارشد
محسن مولودزیویه کارکرد مجاز در فقه جزایی کارشناسی ارشد
سعاده مروتی آثارکیفری سوء مصرف مواد توهم زا درفقه اسلامی کارشناسی ارشد
حمید نوروزی ناو بررسی فقهی خسارت تاخیر تادیه دین در نظام بانکداری ایران کارشناسی ارشد
سارا قادری تاخیر در اجرای حد در فقه اسلامی و حقوق ایران کارشناسی ارشد
فرزاد ولیدی نقد و تحلیل " کتاب الجراح " از " المحرر" بر اساس نسخه ی ترجمه شده به فارسی کارشناسی ارشد
عبدالله یاری اختیارات حاکم در الزام مسلمانان به فرائض عبادی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه استدلالی 3 4205055 2 17 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
مبادی اصول 4205133 2 07 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
اصول فقه 4 4207880 4 07 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
اصول فقه - حکم 4205184 2 27 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
اصول فقه - مباحث احکام 4205186 2 17 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
اصول فقه - مباحث الفاظ 4205187 2 17 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
حقوق خانواده 2 4205881 2 07 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
قواعد فقه 1 4205095 2 17 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
اصول فقه 1 4205118 4 07 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
قواعد فقه 1 4205178 2 07 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
فقه استدلالی 3 4205055 2 71 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مباحث اصول فقه 3 4205100 2 71 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
قواعد فقه 1 4205095 2 72 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
قواعد فقه 2 4207871 2 07 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
اصول فقه 3 4205130 4 07 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
اصول 4 4205022 2 72 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
اصول فقه 4 4207880 4 07 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
فقه استدلالی 3 4205055 2 71 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فقه مدنی 2 4205143 2 07 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبادی اصول 4205133 2 07 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3