اعضای هیات علمی

نجفقلی حبیبی

نجفقلی حبیبی

نجفقلی حبیبی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا جمشیدی تصحیح و تحقیق شرح الحکمه العرشیه مبحث صفات سلبی خداوند تا بحث بسیط الحقیقه تالیف ملا اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد
سعید فتحعلی زاده کلخوران تصحیح و تحقیق بخش نخست رساله (حل الرموز و کشف الکنوز) کارشناسی ارشد
محمدجعفر حیدری تحقیق و تصحیح انتقادی پنج رساله در باب نفس از آثار منتشر نشده ابن سینا بر اساس نسخ خطی دکتری
سید عباس ذهبی تناسخ از منظر فیلسوفان و متکلمان مسلمان دکتری
زینب برخورداری دکتری
حمیده شمس ابرده Anthropology of Shaikh al-ʿIshraq کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
اکرم صادقی عنصرودی بررسی و مقایسه آراء سهروردی ملاصدرا و علامه طباطبائی در باب مثل افلاطونی کارشناسی ارشد
هاشم قربانی تصحیح و تحقیق بخش های منطق و الهیات منتهی الافکار فی ابانه الاسرار کارشناسی ارشد
فرشته ابوالحسنی نیارکی انسان و خدا از دیدگاه استاد مطهری کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/01
محمد جواد اخگری تصحیح انتقادی القسطاس المستقیم غزالی و مقایسـه آن با سایر آثار منطقی وی کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/31
حسین اربابون تصحیح حاشیه ملاعلی نوری(ره) بر کتاب مفاتیح الغیب صدر المتالهین کارشناسی ارشد 79
جنان ایزدی ایمان از دیدگاه ملاصدرا دکتری دانلود 1389/06/22
سادات باران تصحیح و تحقیق بخش طبیعیات الحکمة المشرقیة و بررسی صحت انتساب آن به ابن سینا دکتری دانلود 1392/10/07
زینب برخورداری تصحیح و تحلیل هشت رساله منطقی ابن سینا دکتری دانلود 1389/02/15
محمدرضا پورسینا تصیح و تحقیق و تقدیم کشف الاسرار عن غوامض الافطارافضل الدین محمدبن ناماورین عبدالملک الخوانجی کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمد جعفر جامه بزرگی تصحیح کتاب دقایق الافکار اثیر الدین ابهری و تطبیق آن با منطق الملخص فخرالدین رازی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
علیرضا جمشیدی تصحیح و تحقیق شرح الحکمه العرشیه ملا اسماعیل اصفهانی (از مبحث صفات سلبی تا پایان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/27
مهدی حسنی بررسی تطبیقی ولایت عرفانی از دیدگاه آقا محمد رضا قمشه ای و امام خمینی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
مهدی حسنی زاده تصحیح کتاب زبده الاسرار تألیف « اثیرالدین المفضل بن عمر بن المفضل الأبهری (م. 597-663 هـ .ق) کارشناسی ارشد دانلود 94/6/30
سید عباس ذهبی مسئله تناسخ در رویکرد فیلسوفان و متکلمان مسلمان(تا قرن یازدهم هجری) دکتری دانلود 1388/11/28
فرشته رایگا تصحیح الحکمه المتعالیه ؛ ملاشمسای گیلانی فصول اول تا چهاردهم ( امور عامه ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
هادی رمضانپور بررسی ادراک حسّی از دیدگاه ملاصدرا و سهروردی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
اکرم صادقی عنصرودی بررسی و مقایسۀ آراء سهروردی و ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب مثل افلاطونی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
حسن عموره بررسی سه اشکال مکفر غزالی به فلاسفه دکتری دانلود 1386/06/23
سعید فتحعلی زاده کلخوران تصحیح، تعلیق و تقدیم بخش نخست کتاب «حل الرموز و کشف الکنوز» نگاشته علاء الدین علی بن محمد شاهرودی بسطامی مشهور به مصنفک (803-875 ق) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
هاشم قربانی تصحیح و تحقیق بخش های منطق و الهیات کتاب منتهی الافکار فی ابانة الاسرار اثیر الدین ابهری کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/26
احسان کردی اردکانی تصحیح و تحقیق "شرح الحکمه العرشیه"(از ابتدا تا مبحث صفات سلبی خداوند) تالیف ملا اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/08
مجتبی مطهری تصحیح و تحقیق و مقدمه ای بر کتاب انیس الوحده و جلیس الخلوه اثر گلستانه اصفهانی دکتری دانلود 1390/03/30
سعید معماریان تصحیح و بررسی سه رساله از آقاعلی حکیم کارشناسی ارشد 77
ناصر مومنی محمد آبادی بررسی مبانی نفس شناختی و معرفت شناسی ملاصدرا و مقایسه ی آن با اندیشه های بار کلی دکتری دانلود 1387/10/02
فائزه نادری تصحیح بخش اول منطق المنصص فی شرح الملخص کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
سید رحیم نجات تصحیح کتاب «المباحث و الشکوک» (نخستین تعلیقه بر الإشارات و التنبیهات) تألیف «شرف الدین محمد بن مسعود بن محمد مسعودی» (زنده در 582 ه‍ . ق) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14