آرشیو اسلاید ها

پاسخگویی برخط sd.ut.ac.ir

پاسخگویی برخط sd.ut.ac.ir

اطلاعیه ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیئت علمی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیئت علمی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه شماره ۳

اطلاعیه شماره ۳

اطلاعیه شماره ۲

اطلاعیه شماره ۲

شماره تماس کارشناسان آموزش

شماره تماس کارشناسان آموزش

آزمون تکدرس نیمسال 1402

منابع آزمون تکدرس نیمسال 1402

اطلاعیه مهمان تکدرس

اطلاعیه مهمان تکدرس

انتخابات سراسری همه‌ی انجمن‌های علمی‌‌‌دانشجویی دانشگاه تهران و امکان عضویت...

اطلاع‌رسانی انتخابات سراسری همه‌ی انجمن‌های علمی‌‌‌دانشجویی دانشگاه تهران و امکان عضویت دانشجویان

سامانه ارتباط با مراجعین دانشگاه از طریق ثبت درخواست

به کارگیری سامانه ارتباط با مراجعین دانشگاه از طریق ثبت درخواست در آدرس sd.ut.ac.ir