جهت اطلاع از شماره های داخلی بخش های مختلف دانشکده بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

شماره تلفن های داخلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی