دفتر ارتباط با صنعت

 

بروشور معرفی

 

اداره کل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه واحدی جهت هدایت و هدفمند کردن پژوهش‌های دانشگاهی و تبادل دانش و فن آوری با سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و صنایع کشور می‌باشد.

هدف اصلی این مجموعه افزایش اثر بخشی پژوهش‌های دانشگاه بر صنعت، جامعه و زندگی شهروندان می‌باشد. جهت نیل به این هدف وظایف ذیل بر عهده اداره کل می‌باشد:

  • مذاکره با شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور اخذ اولویت‌های پژوهشی و اطلاع رسانی به اعضای هیأت علمی متناسب با تخصص‌های مربوطه
  • ارسال پروپوزال‌های تحقیقاتی اساتید به کارفرمایان و انجام پیگیری‌های لازم
  • انعقاد قراردادهای پژوهشی، انجام امور اداری مرتبط و پیگیری موضوعات بیمه، مالیات و سایر امور قراردادهای منعقد شده
  • تهیه، به روز رسانی و اصلاح آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی پژوهش‌های کاربردی
  • انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای همکاری‌های پژوهشی
  •  

رئیس اداره: دکتر حنیف قلندری

پست الکترونیکی:

شماره تلفن: