فایل های راهنمای دانشگاه تهران را از لینک های زیر دریافت فرمائید:

شیوه نامه

فرم اصالت اثر

استفاده از پایان نامه به صورت دیجیتال