دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی دانشجویان

دفتر مشاوره  دانشکده الهیات و معارف اسلامی با هدف ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان، پیشگیری از افت تحصیلی و رفع مشکلات هیجانی رفتاری آنان با حضور مشاور دانشکده به ارائه خدمات به دانشجویان و همچنین اساتید و کارکنان دانشکده می پردازد. این خدمات در زمینه های :

الف) ایجاد و گسترش ارتباط صمیمانه و موثر با دانشجویان و اسلتید در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی و عاطفی دانشجویان،

ب) تعامل با دانشجویان و خانواده های ایشان در ابعاد روان شناختی، تحصیلی، رفاهی و غیره به شرح ذیل ارائه می گردد :

  • برگزاری جلسات معارفه و نشست مستمر دانشجویان با اساتید راهنما
  • برگزاری همایش ها و کارگاه های مربوطه برای خانواده های دانشجویان جدید الورود
  • ارسال کارنامه تحصیلی و بسته های آموزشی به خانواده دانشجویان
  • ارائه مشاوره فردی و گروهی
  • تعامل با خانواده های دانشجویان و اساتید راهنما
  • پیگیری مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی، بررسی دلایل افت تحصیلی و ارائه مشاوره جهت رفع مشکلات مربوطه
  • برگزاری کلاس ها و کارگاه های مهارت های زندگی به عنوان واحد درسی
  • برگزاری کارگاه های مشاوره و روان شناختی برای دانشجویان از قبیل :

شیوه های برقراری ارتباط موثر، چگونه اضطراب امتحان را کاهش دهیم، مدیریت عواطف و آموزش پیش از ازدواج، زندگی سالم به دور از مواد، پیش به سوی دیگران(روابط فردی و ...)

  • برگزاری کارگاه های تخصصی برای اعضای هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان دانشکده الهیات و معارف اسلامی