اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی مطهری

علی مطهری

علی مطهری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02142762256
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حافظ اکبری مقایسه آرای فارابی و علامه طباطبایی در مورد مدینه فاضله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
عنتیقه پاشایوا تحقیق در قضایای شرطیه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/03
امیرحسین پورنامدارسرچشمه اصل ارسطویی تشخص نزد ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
شیخ محمد حسنین رابطة دینداری و اخلاق دکتری دانلود 1386
محمدرضا خواجه نوری امامت از دیدگاه سید مرتضی کارشناسی ارشد 1382
حبیب الله دانش شهرکی عقل از دیدگاه قرآن و حکمت متعالیه دکتری 1384
فرهاد شاهی شاوون بررسی معاد از دیدگاه ملانعیما طالقانی و مقایسه آن با دیدگاه آقا علی زنوزی کارشناسی ارشد 1384
شهاب شهیدی بررسی دیدگاه استاد مطهری و مایکل پترسون درباره مساله شر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
احمد فرزین فر منابع معرفت نزد ابن سینا و ادله او بر حجیت یا عدم حجیت آنها کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
محمد قادری بررسی مقایسه ا ی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مباحث خدا شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
کامبیز کامرانی استادمطهری ومسائل کلام جدید کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدصادق کاملان مکتب فلسفی و عرفانی فیض کاشانی (ره) دکتری دانلود 1386/11/17
جواد نعمتی بررسی تاریخی بحث برهان عشق به خداوند از ابن سینا تا امام خمینی (ره) دکتری دانلود 1389/06/29
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلام 1 4202094 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
کلام 4202156 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کلام 4202156 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
کلام اسلامی 4206191 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه