اعضای هیات علمی

احمد بهشتی

change-logo

احمد بهشتی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن اختری آرائ کلامی ابن میثم بحرانی کارشناسی ارشد
ماریه سید قریشی نقد مبانی اخلاق ارسطویی از دیدگاه غزالی فیض کاشانی و علامه طباطبایی دکتری
سیدجواد نعمتی بررسی تاریخی بحث برهان عشق به خداوند از ابن سینا تا امام خمینی دکتری
ایاد الساعدی فلسفه تعلیم و تربیت بر مبنای آرای ملاصدرا دکتری 1391/7/24
محمدابراهیم بشردوست مواد آزادکننده هیستامین دکتری 1346
محمدحسین تفضلی روش تهیه عصاره آلرژن از گرد و غبار دکتری 1343
علی محمد جعفری نژاد بیدگلی شمول و عمومیت علم و ادارک در عالم هستی از منظر حکمت متعالیه دکتری 1390/6/22
علی محمد جعفری نژاد بیدگلی شمول و عمومیت علم و ادارک در عالم هستی از منظر حکمت متعالیه دکتری
محمدمهدی حسینخانی رینیت های آلرژیک و پولنهای بوجودآورنده آن (بخصوص در ایران) دکتری دانلود 1349
علی اکبر رهنمافر بررسی نظام توحیدی در نهضت سید الشهدا (ع) با رویکرد حکمت متعالیه و عرفان دکتری 1399/3/27
سیدمحمد روضاتی فلسفه حکمت متعالیه دکتری
حمیدرضا سروریان نظریه اعواض در رهیافت کلامی و آیات و روایات (مقایسه آن با نظریه ثواب و تفضل) دکتری
حمیدرضا سروریان نظریه اعواض در رهیافت کلامی و آیات و روایات (مقایسه آن با نظریه ثواب و تفضل) دکتری 1390/1/22
زینب شاوردی نوآوری های شهید مطهری در مساله حرکت کارشناسی ارشد
محمد صمدپوراذرشربیانی شر از دیدگاه امام فخر رازی و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد
محمد غفوری نژاد تطور تاریخی نظریه فطرت در فلسفه و عرفان اسلامی دکتری
فاطمه فقیه ایمانی نقد و بررسی تقریرات براهین صدیقین از ابن سینا تا علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
صدراله قاسمی قلمرو دین از دیدگاه علامه طباطبایی با تکیه بر تفسی المیزان کارشناسی ارشد
منصور م-برقی واکسن های آتوژن و استوک واکسن، طرز تهیه و موارد استعمال آنها در بیماریهای آلرژی دکتری 1346
بهادر مهرکی بررسی تطبیقی صفات سبعه باری تعالی از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(ره) دکتری
ناصر مومنی محمدآبادی بررسی مبانی نفس شناسی ملاصدرا و مقایسه آن با اندیشه بارکلی دکتری
داود احمدزاده بررسی و تحقیق بداء و علم الهی از دیدگاه فلسفه و روایات کارشناسی ارشد 1375
داود احمدزاده بررسی وتحقیق بداء و علم الهی از دیدگاه فلسفه و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1375
محسن اختری آرائ کلامی ابن میثم بحرانی کارشناسی ارشد 1388/9/11
مرضیه اخلاقی میزان تاثیـر قـرآن و حـدیث بر انسان‌شناسی صدرا (مبانی قرآنی و روایی انسان‌شناسی صدرا) کارشناسی ارشد 1383
محمد رضا اردشادی نیا حیات انسان از دیدگاه عقل ونقل کارشناسی ارشد دانلود 1372
محمدرضا ارشادی نیا حیات انسان ازدیدگاه عقل کارشناسی ارشد 1372
جنان ایزدی ایمان از دیدگاه ملاصدرا دکتری 1389/6/22
برات محمد اسلامی بررسی و مقایسه اعتباریات (بی مطابق خارجی) در فلسفه و اصول فقه کارشناسی ارشد 1384
پرویز اصفهانی پورپورا ناشی از آلرژی دکتری 1348/02/22
ابراهیم اصولی هریس بررسی و نقد هوش مصنوعی و ارتباط آن با جاودانگی کارشناسی ارشد 1388/9/10
حسن افتخارزاده عدل الهی در فلسفه اسلامی وکلام دکتری دانلود 1369
مهدی افچنگی بررسی و تحلیل مبدا صدور افعال انسان کارشناسی ارشد 1384
علی الماسی بیدگلی بررسی و نقد دیدگاه متفکران مسلمان معاصر ایرانی در باب تعارض علم و دین کارشناسی ارشد 1388/9/9
علی اله بداشتی نقد و بررسی آراء سلفیه در باره توحید و نبوت دکتری دانلود 1382
منصور ایمانپور نتایج فلسفی و کلامی حرکت جوهری کارشناسی ارشد دانلود 1375
منصور ایمانپور نتایج اصالت و تشکیک وجود در فلسفه اسلامی دکتری دانلود 1380
کرامت الله ایماندل آلرژی نسبت به مواد آرایشی (مواد آرایشی و آلرژی نسبت بدان) دکتری 1347
جبار امینی کلک آبادی دانش هرمنوتیک و علم اصول کارشناسی ارشد 1377
حسین بچی ترجمه , تفسیر و توضیح کتاب سفسطه از منطق شفاء ابن سینا کارشناسی ارشد 1370
نعمت الله بدخشان بررسی آثار و نتایج اصالت وجود در فلسفه ملاصدرا کارشناسی ارشد 1371
زینب برخورداری دین و جهانی شدن کارشناسی ارشد 1384
‌ م. منصور برقی واکسن های آتوژن و استوک واکسن، طرز تهیه و موارد استعمال آنها در بیماریهای آلرژی دکتری 1346
محمد ابراهیم بشردوست مواد آزادکننده هیستامین دکتری 1346
هاشم بطحائی گلپایگانی حقوق زن و مرد از نظر اسلام (مذاهب خمسه) دکتری 1379/10/01
فاطمه پیر بداقی بررسی قضایای حقیقیه از دیدگاه ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1375
اباصلت پیرقلی گیوی ترجمه وتحقیق کتاب المبدا والمعاد ملاصدرا از صفحه 297 تا 393 کارشناسی ارشد دانلود 1378
غلامحسین پناهی واحد وکثیر درفلسفه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1373
غلامحسین پناهی واحد وکثیر در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1373
محمدرضا تبریزی زیبائی در پروتز کامل دکتری 1353
محمد حسین تفضلی روش تهیه عصاره آلرژن از گرد و غبار دکتری 1343
داریوش تلوری انسان کامل از دیدگاه عقل و نقل "قرآن کریم" کارشناسی ارشد دانلود 1371
محسن جاهد تصحیح و تحقیق شرح مطالع الانوار دکتری دانلود 1384
حسن جعفری ترجمه و شرح مقاله چهارم کتاب برهان شفاء تالیف بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1372
یعقوب جعفری رندی ترجمه و تحقیق کتاب المبدا و المعاد صدرالمتالهین، از صفحه 502-393 کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی محمد جعفری نژاد شمول و عمومیت علم و ادراک در عالم هستی از منظر حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
عبدالرضا جمال زاده اتحاد عاقل و معقول و سیر آن در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1373
عبدالرضا جمال زاده اتحاد عاقل ومعقول وسیرآن در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1373
حبیب الله جمشیدی مقایسه آراء ارسطو و ابن سینا در مساله نفس کارشناسی ارشد 1371
علیرضا جمشیدی تصحیح و تحقیق شرح الحکمه العرشیه مبحث صفات سلبی خداوند تا بحث بسیط الحقیقه تالیف ملا اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد 1389/9/27
عباس جوکار قاعده لطف از نگاه کلام و قرآن کارشناسی ارشد 1378
محمد جعفر حیدری منطق تعـریف نزد فخر رازی و شیخ اشـراق کارشناسی ارشد دانلود 1384
رحیم حسینی سعادت از دیدگاه حکیمان مسلمان دکتری دانلود 1385
محمد مهدی حسینخانی رینیت های آلرژیک و پولنهای بوجودآورنده آن (بخصوص در ایران) دکتری دانلود 1349
محبوبه حق شناس میثاق در قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1373
آیت الله حقیقی ترجمه بخش سوم کتاب ( مبدا ومعاد ) مرحوم صدرالمتألهین شیرازی(ره) همراه با تحقیقی بر مسئله نفس در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1377
لاله حقیقت عصمت انبیاء و ائمه در علم کلام و قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمد حکیمی انسان به روایت فلسفه و انسان به روایت قرآن کارشناسی ارشد 1379
عین الله خادمی استقصا موارد اختلاف عمده بین متکلمین و فلاسفه اسلامی در ذات وصفات الهی کارشناسی ارشد دانلود 1369
فضل الله خالقیان معرفه الله از دیدگاه متکلمان مسلمان (معتزله، اشاعره و امامیه) دکتری دانلود 1379
فضل الله خالقیان ترجمه بخش خطابه از منطق شفا و مقابله آن با خطابه ارسطو کارشناسی ارشد دانلود 1371
علی خطیبی حجت یا معلوم تصدیقی درمنطق کارشناسی ارشد 1375
روح الله دارائی تبیین دیدگاه ملاصدرا درباره فعل ارادی از منظر فلسفه عمل دکتری 1394/6/9
محمد مهدی دامغانیان آلرژی انگلی دکتری دانلود 1346
حبیب الله دانش شهرکی عقل از دیدگاه قرآن و حکمت متعالیه دکتری 1384
مریم دیجور نقش حرکت جوهری درشکل گیری هویت انسان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
نرجس دستغیب سیمای حضرت مریم ازدیدگاه قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1372
محمد ذبیحی تصحیح بخش نخست"المبداء و المعاد" حکیم صدرالمتالهین همراه با تطبیق آراء ایشان و ابن سینا در "کتاب المبداء و المعاد" دکتری دانلود 1378
غلامرضا ذکیانی تصحیح و تحقیق بیان الحق ولسان الصدق سراج الدین ارموی از باب اول تا پایان باب دهم کارشناسی ارشد 1374
سید عباس ذهبی تناسخ از منظر فیلسوفان و متکلمان مسلمان دکتری 1388/11/28
فرزانه ذوالحسنی تطبیق مبانی اخلاق ارسطویی واخلاق درقرآن کارشناسی ارشد دانلود 1375
شهاب الدین ذوفقاری عقل در کتاب وسنت کارشناسی ارشد دانلود 1376
فرانک راسخی دعاء وبداء ورابطه آن باقضا وقدر با ملاحظة آیات و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1371
عزیزاله رحیمی آراء کلامی شیخ صدوق در ذات وصفات حق کارشناسی ارشد دانلود 1373
عباس رستمی دریافتی از فلسفه تاریخ ملل از منظر قرآن و تاثیر آن در جهان امروز کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسن رضازاده بررسی آثار و افکار میرزا ابوالحسن طباطبائی مشهور به جلوه دکتری دانلود 1382
حسن رضازاده یزدلی ترجمه وتحقیق مقاله اول و دوم برهان شفا بر اساس نسخه همراه با مقدمه ابو العلاعفیفی کارشناسی ارشد دانلود 1370
ناصر رضازیدی برسی آراء فلسفی دکتر محمد اقبال لاهوری پیرامون ما بعدالطبیعه کارشناسی ارشد 1375
محمد علی رمضانی فرانی ادراکات حقیقی واعتباری در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1371
محمدعلی رواستان ملاک نیاز به علت از دیدگاه متکلمان وفیلسوفان کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد روضاتی ذاتی وعرضی در باب برهان وایساغوچی از دیدگاه ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمد روضاتی فلسفه حکمت متعالیه دکتری 1388/6/31
فرهاد روئینی هیولی یا جوهری در مرز نیستی کارشناسی ارشد دانلود 1373
نجف یزدانی مقایسه وحدت وجود از منظر ملاصدرا و مولوی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
امیر زهپور تصحیح وتحقیق الاثارات فی شرح الاشارات فخر الدین رازی کارشناسی ارشد 1374
ماریه سیدقریشی نقد مبانی اخلاق ارسطویی از دیدگاه غزالی فیض کاشانی و علامه طباطبایی دکتری 1389/9/29
موسی سلیمانی بررسی تطبیقی مبانی فلسفی آخوند (صاحب کفایه) و امام خمینی در علم اصول کارشناسی ارشد 1380
سکینه سلمان ماهینی قضایای موجهه درمنطق کارشناسی ارشد دانلود 1372
سکینه سلمان ماهینی قضایای موجهه در منطق کارشناسی ارشد دانلود 1372
مجید سنائی نقد و بررسی آراء قوشچی در شرح تجرید العقائد در چهار مسئله: 1- زیادت صفات برذات حق تعالی. 2- حسن و قبح عقلی.3- جبر و اختیار. 4- امامت کارشناسی ارشد دانلود 1375
جعفر شانظری تصحیح وتحقیق بخش معاد در المبداء والمعاد حکیم صدرالمتالهین مقدمه: تطبیق آراء " ابن سینا وملا صدرا ء " در دو کتاب" المبداء والمعاد" دکتری دانلود 1378
زینب شاوردی نوآوری های شهید مطهری در مساله حرکت کارشناسی ارشد 1390/6/21
مرتضی شجاری انسان از دیدگاه ابن عربی وملاصدرا دکتری دانلود 1380
حسنعلی شیری ترجمه وتفسیر مقاله ششم و هفتم الهیات شفا کارشناسی ارشد دانلود 1372
امیر شیرزاد آراء کلامی ابن ابی الحدید درشرح نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1370
امیر شیرزاد پژوهشی در اندیشه های کلامی و فلسفی پیرامون حکمت الهی و هدفداری هستی دکتری دانلود 1381
محمود شریفی مقایسه دیدگاه ابن سینا ، شیخ اشراق، صدرالمتالهین در خصوص بحث جعل کارشناسی ارشد 1374
احمد شفیعی بررسی معقولات اولی و ثانیه در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد بی ت
عبدالعلی شکر تصحیح و تحقیق بیان الحق و لسان الصدق سراج الدین ارموی (از باب یازدهم تا آخر کتاب) کارشناسی ارشد 1374
ابوالقاسم شکوری تجرد برزخی کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابولقاسم شکوری تجرد برزخی کارشناسی ارشد 1385
محمد شمس مبانی فلسفی نظام سیاسی در اندیشه اسلامی (فارابی، امام خمینی«ره» ) دکتری دانلود 1384
محمد شمص مبانی فلسفی نظام سیاسی در اندیشه اسلامی (فارابی، امام خمینی«ره» ) دکتری 1384
محمد شهابی بررسی مقایسه ای آرا شیخ اشراق و ملاصدرا در خدا شناسی دکتری دانلود 1387/11/16
افشار شهبازی بررسی آراء فلسفی ابن سینا و ملاصدرا در باب «حقیقت علم» کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم شهرزاد پلورالیسم دینی هنجاری از دیدگاه امام خمینی,علامه طباطبایی و شهید مطهری کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/18
ملیحه صابری نجف آبادی ضرورت کارشناسی ارشد دانلود 1367
اکرم صادقی عنصرودی بررسی و مقایسه آراء سهروردی ملاصدرا و علامه طباطبائی در باب مثل افلاطونی کارشناسی ارشد 1387/6/27
محمدهادی صدرالحفاظی گونه های دینداری ، پایه ها و پیامدها کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسین صفی الدین آثار فلسفی و کلامی معقولات ثانیه در حکمت متعالیه دکتری 1384
اسحاق صلاحی کجور کلام باریتعالی ازدیدگاه مت?لم وح?یم وبحث تطبیقی آن کارشناسی ارشد 1372
عبدالله صلواتی رابطه خودشناسی و خداشناسی نزد ابن عربی و ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد صمدپورآذرشربیانی شر از دیدگاه امام فخر رازی و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد 1388/7/7
محمد صمد پور آذر شربیانی شـرّ از دیدگاه امام فخر رازی و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
اسحاق طاهری سر تشنیزی آراء فلسفی و?لامی ملا عبدالرزاق لاهیجی کارشناسی ارشد 1372
احمد عابدی بررسی و نقد باب دوم از کتاب اصول مذهب الشیعه دکتری 1381
فیض الله عابدینی ترجمه وشرح مقاله نهم الهیات شفاءابن سینا کارشناسی ارشد 1373
شهلا عالم مروستی فهرست هشت دوره مجله سخن 1336 - 1322 کارشناسی ارشد دانلود 1352
محمدرضا عامری برکی بررسی تطبیقی امامت عامه نزد علامه و فخر رازی دکتری 1389/12/23
محمدعلی عباسیان چالشتری نظریه های توصیفات دکتری دانلود 1376
علی اکبر عباس زاده اخلاق النظریه کارشناسی ارشد دانلود 1368
احمد عبدالمحمدی سیر تاریخی تقدم و تاخر در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1383
عباس عبدالهی فر نبوت (تعریف و اثبات) در فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد 1375
محمدهادی عبد خدائی مسئله خیر وشر از نظر آفرینش دکتری 1371
محمدحسن یعقوبیان وحی نبوی از دیدگاه ابن سینا و غزالی کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی علی آبادی بررسی ماهیت وارکان عقد در حقوق اسلامی دکتری دانلود 1379
بیوک علیزاده اتحاد عاقل ومعقول به ضمیمه تصحیح رساله اتحاد عاقل ومعقول دکتری دانلود 1376
محمد غفوری نژاد تطور تاریخی نظریه فطرت در فلسفه و عرفان اسلامی دکتری 1389/6/31
علی رضا فارسی نژاد مسئله غایتمندی از دیدگاه قرآن و حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1383
علیرضا فارسی نژاد مساله غایتمندی از دیدگاه قرآن و حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
حبیب فیاض سیر کلام جدید دراندیشه های عرب معاصر دکتری 1380
حبیب فیاض التوضیحات فی شرح النمط الرابع نی الاشارات و الشیهات (الدکتوراحمدبهشتی) کارشناسی ارشد 1375
نصرت الله فاضلی آراء کلامی شیخ صدوق در باب نبوت کارشناسی ارشد دانلود 1375
میرمسعود فاطمی علم بشر نسبت به باری تعالی از دیدگاه فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1376
فاطمه فقیه ایمانی نقد و بررسی تقریرات براهین صدیقین از ابن سینا تا علامه طباطبایی کارشناسی ارشد 1387/6/26
صدراله قاسمی قلمرو دین از دیدگاه علامه طباطبایی با تکیه بر تفسی المیزان کارشناسی ارشد 1389/7/7
محمدرضا قاسمی انتظار از دین از نظر متفکران اسلامی دکتری دانلود 1384
گلاره قزل بیگلو مقایسه دیدگاههای قوشچی در شرح تجدید العتقاد کارشناسی ارشد 1388/11/21
محمدصادق کاملان مکتب فلسفی و عرفانی فیض کاشانی (ره) دکتری دانلود 1386/11/17
سحر کاوندی گرایشهای فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی درمباحث کلامی کارشناسی ارشد دانلود 1369
احسان کردی اردکانی تصحیح و تحقیق شرح الحکمه العرشیه کارشناسی ارشد 1389/10/8
طوبی کرمانی روح از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1368
حجت کوثریان بررسی انتقادی و تطور تاریخی آراء حکیمان مسلمان درباره‏ی وجود ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
قاسمعلی کوچنانی آرای فلسفی علامه طباطبائی (قدس سره) دکتری دانلود 1374
ناصر گذشته اندیشه های کلامی ابوالهذیل علاف کارشناسی ارشد دانلود 1371
ناصر گذشته ذات وصفات خدا از دیدگاه کلامی اشعری ومقایسه آن با سایر مکاتب کلامی وفلسفی اسلامی دکتری 1379
جعفر گل محمدی اعتبار سنجی محرکهای مادی در نظام اخلاقی اسلامی دکتری 1394/11/28
محمدحسین گنجی دین وفلسفه در فرهنگ اسلام ومقایسه آن با فلسفه غرب دکتری دانلود 1380
محمود لطفی تفکر از نظر هایدگر کارشناسی ارشد دانلود 1384
نسرین مالمیر تطبیق مفهوم ایمان از نظر متکلمین شیعه ومتکلمین معاصر مسیحی( با تکیه بر آراء پل تیلیخ) کارشناسی ارشد 1375
علیرضا مباشر امینی مقدمه وتصحیح وترجمه رساله فی اقسام القضیه واثبات عدم الواسطه بین الموجبه والسالبه کارشناسی ارشد 1374
روضاتی محمد ذاتی و عرضی در باب برهان و ایساغوجی از دیدگاه ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1369
رضا محمد زاده تصحیح جلد پنجم اسفار (الحکمه المتعالیه) به همراه تطبیق آراء شیخ وملاصدرا دکتری 1378
حمید مدرسی مقایسه توحید قران و حدیث با وحدت شخصیه وجود کارشناسی ارشد 1389/6/31
مجید مراد پروتز کامل فوری دکتری دانلود 1336
محمد مرادی افوسی براهین فلسفی و کلامی انواع توحید (ذاتی، افعالی و صفاتی) کارشناسی ارشد 1375
آسیه میرزایی عصمت انبیاء علیهم السـلام از دیـدگاه سیدمرتضی-رحمه الله علیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
آسیه میرزایی عصمت انبیاء علیهم السلام از دیدگاه سید مرتضی- رحمت الله علیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا مصطفوی مقایسه آراء شیخ الرئیس و صدرالمتالهین در نه مقال دکتری 1374/02/01
علی مطهری آراء فلسفی وکلامی ملا عبدالرزاق لاهیجی ومقایسه آن با حکمت مشاء وحکمت متعالیه دکتری دانلود 1374
علی مطهری فطرت از نظر قرآن و فلسفه کارشناسی ارشد دانلود بی ت
نادیا مفتونی خلاقیت خیال از دیدگاه فارابی و سهروردی دکتری دانلود 1385
سعید مقدس نگاه هرمنوتیکی به کتاب و سنت ، پیش فرضها و کاستی ها کارشناسی ارشد 1384
موسی ملایری اجزاء علوم یا علم شناسی ارسطویی کارشناسی ارشد دانلود 1374
بهادر مهرکی بررسی تطبیقی صفات سبعه باری تعالی از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(ره) دکتری 1390/2/19
بهادر مهرکی ترجمه وتحقیق کتاب المبدا والمعاد صدرالمتالهین ص 89ـ1 کارشناسی ارشد دانلود 1377
ناهید موسوی مقایسه جوهر و عرض از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1377
حسین موسویان تصحیح انتقادی رساله فی الحدوث (از صدرالدین شیرازی) با مقدمه تحقیقی دکتری دانلود 1377
مختار مومنی بررسی و نقد نظر دیوید هیوم در باب مسئله شر کارشناسی ارشد 1388/7/13
مصطفی مومنی علم پیشین الهی از دیدگاه ابن سینا, شیخ اشراق و ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1386
ناصر مومنی محمد آبادی بررسی مبانی نفس شناسی ملاصدرا و مقایسه آن با اندیشه بارکلی دکتری 1387/10/2
فاطمه نام آور برهان آنسلم و روش اصل موضوعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
مبین نبویان رابطه سروتونین و آلرژی دکتری 1346
محمد نجاتی عشق در حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1385
قاسم نظری مرند مفاهیم اخلاقی قرآن و ارتباط آن با حکمت عملی کارشناسی ارشد دانلود 1383
جواد نعمتی بررسی تاریخی بحث برهان عشق به خداوند از ابن سینا تا امام خمینی دکتری 1389/6/29
اعظم نوری علویجه ترجمه وتفسیر مقاله اول ودوم الهیات شفا با استفاده از نعلیقات ملا صدرا به همراه ترجمه مقدمه مصح کارشناسی ارشد دانلود 1372
داود نوری علویجه نقش حکمای قبل از صدرا درپیدایش نظریه تشکیک در وجود کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/01
مجتبی هاشمی رکاوندی ولایت در فلسفه وعرفان وکلام اسلامی کارشناسی ارشد 1374
دینیار هرمزدی محمد آبادی داروهای خوراکی ضد دیابت دکتری 1347
بهجت واحدی نظریه تعریف وتطورات آن بضمیمه ترجمه مشرع ثانی مطارحات دکتری 1377