اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02142762742
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه آبان گاه ازگمی «تأثیر آموزههای اسلامی و باورهای عامیانه دینی مسلمانان در نبرد با صلیبیان(5-7ق./11-13م.) دکتری
محمد عبدالملکی علوم عقلی در مصر دوره فاطمیان دکتری
زهرا احمدی بررسی موضوعات ،رویکرد و روش میرزا آقا خان کرمانی ، علی شریعتی و محمد تقی جعفری در پرداخت موضوع تمدن کارشناسی ارشد
مرتضی علی زاده مراکز و موسسات علمی و آموزشی شیعیان امامیه در دوره سلجوقیان در ایران و عراق دکتری
محدثه انصاری اول تصحیح و تحقیق بخش اخلاقیات کتاب فتوح المومنین اثر فتح الله بن عزیزالله کارشناسی ارشد
مصطفی عربعامری مدرسه و کارکردهای سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی آن در بخارا: در سده های 10تا 14 هجری وقمری دکتری
مصطفی عربعامری مدرسه و کارکردهای سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی آن در بخارا: در سده های 10تا 14 هجری وقمری دکتری
موسی الرضا بخشی استاد مدرسه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن در دوره صفویه دکتری
مهدی ابراهیم زاده اصفهانی اخلاق و حقوق حیوانات براساس کتاب حیاه الحیوان دمیری کارشناسی ارشد
مرضیه عشقی چهاربرج فعالیتهای تعلیمی و علمی تابعین کارشناسی ارشد
زینب فضلی مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی :ناکامی در گسترش و تثبیت دکتری
زهرا قدیری روابط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ممالیک برجی و حکومت عثمانی کارشناسی ارشد
شیوا حسینی مقایسه آراء تربیتی غزالی و فیض کاشانی کارشناسی ارشد
احمد خامه یار تصحیح و تحقیق کتاب تفاح الارواح و مفتاح الارباح اثر ابن سراج دمشقی (د.747 ق) دکتری
احمد خامه یار تصحیح و تحقیق کتاب تفاح الارواح و مفتاح الارباح اثر ابن سراج دمشقی (د.747 ق) دکتری
لیلا خسروی تاثیر آموزه ها و باورهای دینی مسیحیان در پیدایی و تداوم جنگ صلیبی دکتری
رضا مددی اسفاد قضا در دوره فاطمیان کارشناسی ارشد
بهزاد مفاخری ترجمه و تحقیق بخش تاریخ اجتماعی از کتاب عصر سلاطین ممالیک تالیف قاسم عبده قاسم کارشناسی ارشد
زهرا میرزایی تشیع در ری با تاکید بر فعالیتهای علمی شیعیان کارشناسی ارشد
مهدی مجتهدی نقش و جایگاه فرهنگی و اجتماعی وراقان در تمدن اسلامی دکتری
طیبه رحیمدل میبدی حیات علمی و دینی یزد در دوره آل مظفر دکتری
حمیدرضا ثنائی وضع علمی و آموزشی نیشاپورسده های 3-7ق رویکرد اقتصادی دکتری
مهدی ابراهیم زاده اصفهانی اخلاق و حقوق حیوانات بر اساس کتاب حیاة‌الحیوان دمیری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
ریحانه رمضانی کارشناسی ارشد
زهرا شاهوردی سیاست داخلی و خارجی فاطمیان در دوره معز کارشناسی ارشد
عباس شعبانی تاریخ نگاری محدث قمی در کتاب منتهی الامال کارشناسی ارشد
سکینه فتاحی زاده ترجمه وتحقیق کتاب : نشاه تدوین التاریخ العربی فی الاندلس کارشناسی ارشد
زهرا احمدی موضوعات، رویکرد و روش های میرزا اقاخان کرمانی، علی شریعتی و محمد تقی جعفری در پرداخت موضوع تمدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
علیرضا اشتری تفرشی موسسات آموزشی دوره ایوبی ( علل گسترش و پیامدهای آن) کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیه امین رعیا جزه اوضاع علمی و آموزشی شیعیان قم در قرون سوم و چهارم هجری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
الهام امینی کاشانی ابن تومرت: حیات اجتماعی و سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/03
محدثه انصاری اول تصحیح و تحقیق بخش اخلاقیات کتاب فتوح المومنین اثر فتح الله بن عزیزالله کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
حقی اویگور راهنمای مطالعات پان اسلامیزم در مناطق ترکی و فارسی زبان کارشناسی ارشد دانلود 1385
حبیب اله بابائی نشانه‌های تأثیر "مکتب حله" در تحولات فرهنگی ایران از قرن هفتم تا نهم هجری دکتری دانلود 1395/11/24
خدیجه بختیاری نقش بنی هلال در عربی کردن مغرب میانه در دوره بنی عبدالواد (663-962هـ/1236- 9554م) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/17
موسی الرضا بخشی استاد مدرسه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن در عصر صفویه دکتری دانلود 1390/12/22
ولی ا... برزگرکلیشمی نهادها و شیوه های آموزشی در آثار یاقوت حمومی دکتری دانلود 1384
شیرین بهرامی فعالیتهای تعلیمی وتبلیغی عالملن دینی در سرزمین های شرقی خلافت تا پایان قرن دوم هجری کارشناسی ارشد 1385
فریبا پات هنر و زمینه های سیاسی و مذهبی آن در عصر شاه طهماسب صفوی دکتری دانلود 1390/11/30
دوست علی پرمو تحول اندیشه مهدویت محمد بن تومرت در دوره موحدان و حفصیان با تاکید بر تحول اجتماعی و سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 90/12/24
قدریه تاج بخش تأثیر نظامی‌گری بر نظام زمین‌داری مصر در دورة ممالیک (648- 923 ق) دکتری دانلود 1392/07/06
قدریه تاج بخش اوضاع فرهنگی – تمدنی مصر در دورة ملک ظاهر بیبرس کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
حمیدرضا ثنائی وضع علمی و آموزشی نیشاپورسده های 3-7ق رویکرد اقتصادی دکتری دانلود 1391/7/10
شیوا حسینی مقایسه آرای تربیتی غزالی و فیض کاشانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
قسور عباس خان علوی نظام آموزشی هند در دورة سیطرة بریتانیا (از اوایل سدة 19م/13ق تا نیمة سدة 20م/14ق) دکتری دانلود 1395/05/16
محمد خداوردی تاج آبادی تاریخ سیاسی و اجتماعی کرمان از ورود اسلام تا پایان آل بویه کارشناسی ارشد دانلود 1384
لیلا خسروی The impact of religious teachings and beliefs of Christians on Genesis and continuation of Crusades دکتری دانلود 1396/06/21
علی همت خلیلی علم و آموزش در قلمرو زنگیان دکتری دانلود 1390/10/28
هنا ذاکرمشهدی زمینه های اجتماعی, فرهنگی و سیاسی سیره تعلیمی اهل بیت (ع) تا 61 هجری کارشناسی ارشد دانلود 1380/07/20
هناء ذاکر مشهدی زمینه های اجتماعی، فرهنگی وسیاسی سیرة تعلیمی اهل بیت (ع)تا 61 هجری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
اکرم رحیمی ترجمه و تحقیق کتاب الزیدیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
حمید رضائی اوضاع علمی فارس در عصر صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
شهره روغنی تاریخ طب در اندلس با تأکید بر داروشناسی و جراحی (از سدة 1 تا 7 ق/ 7 تا 13 م) دکتری دانلود 1388/07/15
پری سادات سیدبرزگر The Life Of The PROPHET (pbuh) From BEASAT To The HIJRA : A Comparative Study Of The AI-SIRA AL-NABAWIYYA of Ibn Hisham and -BIHAR UI ANWAR- Majlisi کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/12
زهرا شاهوردی سیاست داخلی و خارجی فاطمیان در دوره معز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/01
ماهیار شریعت پناهی تاریخ گیاه شناسی در ایران ( از سده سوم تا سده هفتم هجری) دکتری دانلود 1392/04/17
عباس شعبانی تاریخ نگاری محدث قمی درکتاب منتهی الامال کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
مریم شکری فیروزکلایی آموزه های تعلیم و تربیتی امامان شیعه (ع) در باره جوانان کارشناسی ارشد دانلود 1382
نعمت الله صفری فروشانی ارزیابی روایات و منابع مکتوب امامیه درباره زندگی نامه امامان علیهم السلام از قرن اول تا پایان نیمه نخست قرن پنجم هجری (سیمای ائمه علیهم السلام در منابع کهنه امامیه) دکتری دانلود 1385
صبحه عبادی قصه گویی در دو قرن اول هجری؛ قصه گویان و شیوه های کار کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/23
محمد عبدالملکی The Rational Sciences in the Fatimid Period in Egypt دکتری دانلود 1396/10/25
مرضیه عشقی چهاربرج فعالیت های تعلیمی و علمی تابعین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
پرویز علی اصل اوضاع علمی و آموزشی آذربایجان در عصر ایلخانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا علی زاده آموزش براساس آثار ابن فوطی: سازمانها، روشها، مواد درسی کارشناسی ارشد دانلود 1384/12/22
سکینه فتاحی زاده کتاب نشأة تدوین التاریخ العربی فی الأندلس کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
یونس فرهمند اوضاع سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و تجاری در دوره مرینیان(732- 759ق) دکتری دانلود 1389/06/27
زینب فضلی Isma‘ilism in F§ãimid Maghrib: Failure in Spreading and Establishment دکتری دانلود 1395/06/01
زینب فضلی موانع نفوذ مذهب اسماعیلی در مصر عهد فاطمی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
ساجده فلاح مشروعیت سیاسی در دوره تیموریان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
حسین کاظمی بررسی منابع و مصادر کتاب جامع الدّول تألیف احمدبن عیسی بن لطف اللّه(منّجم باشی) دکتری دانلود 1391/07/05
رضا کردی کریم‌آبادی زمینه‌ها و عوامل مؤثر در شکل گیری حکومت خوارج در شمال آفریقا دکتری دانلود 1385
سمیه کرمی اوضاع سیاسی و اقتصادی حکومت قایتبای کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
مبارکه کریم آوا اوضاع جغرافیایی ,تاریخی,سیاسی و فرهنگی چغانیان و قبادیان از آغاز اسلام تا دوران مغول کارشناسی ارشد دانلود 1381
پریسا کلاهی عهد جدید تصحیح انتقادی طلیعه العلوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
قدرت اله گراوند مراکز علمی و موسسات آموزشی شیعه امامیه در ایران و عراق تا پایان قرن پنجــم هجــری کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی مجتهدی ناصبی‌گری، مفهوم و سیر تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/29
مهدی مجتهدی نقش علمی و جایگاه فرهنگی و اجتماعی وراقان در تمدن اسلامی دکتری دانلود 1391/07/23
حامد محمدی سیاست دولت ایلخانی در ارتباط با نهاد علم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
رضا مددی اسفاد قضا در دوره فاطمیان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
محمدعلی میر پژوهشی در باره همسـران و فرزنـدان امام حسین (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1384
زهرا میرزایی تشیع در ری در عهد آل بویه با تاکید بر فعالیتهای علمی شیعیان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
مصطفی معلمی تشیـع امامیـه در مازندران از آغاز تا حمله مغـول کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهزاد مفاخری ترجمه و تحقیق بخش تاریخ اجتماعی کتاب عصر سلاطین ممالیک تألیف قاسم عبده قاسم کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در مصر و شام 4204026 2 42 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تاریخ نهادهای آموزشی در اسلام 4204058 4 42 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2 4204000 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
تاریخ اسلام 3 4204032 2 41 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تاریخ اسلام در مصر و شام 1 4204562 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 1 4204561 2 04 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام 4204039 2 41 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
تاریخ اسلام در مصر و شام 2 4204874 2 04 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2 4204000 2 04 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ اسلام 3 4204032 2 41 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ اسلام در مصر و شام 1 4204562 2 04 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش تحقیق در تاریخ 4204020 2 41 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 1 4204561 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام 4204039 2 41 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تاریخ اسلام در مصر و شام 2 4204874 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق در تاریخ 4204020 2 41 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تاریخ نهادهای آموزشی در اسلام 4204058 4 42 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2 4204000 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
تاریخ اسلام 3 4204032 2 41 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ اسلام در مصر و شام 1 4204562 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2