اطلاعیه های مربوط به ترم تابستان دانشگاه ها

راهنماهای مربوط به برگزاری آزمون مصاحبه دکتری 1400

اطلاعیه معافیت تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف ورودی سال 1399

طلاعیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری ورودی سال 1397

تقویم آموزشی سال 1401-1400

اطلاعیه فرصت مطالعاتی

تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-400

مهلت دفاع از پایان نامه نیمسال دوم ۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه تمدید و تکمیل ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری سال تحصیلی 1400-1401

لیست دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ورودی سال 1399

شیوه‌نامه تصویب و دفاع رساله/پایان نامه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اطلاعات کارشناسان پشتیبان دانشکده های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 99-1400

برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

لیست آگهی دفاع از پایان نامه / رساله نیمسال اول 1399-400

بخشنامه بهره برداری از فرایند صدور گواهی رتبه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

راه اندازی مدل دووجهی در سامانه جامع آموزش

تاریخ دفاع نمیسال اول1-99 دانشجویان مشمول نظام وظیفه

راهنمای شرکت در کارگاه مهارتهای زندگی-زمستان 1399

بخشنامه ثبت سامانه ای تصویب پیشنهاده و دفاع از پایان نامه / رساله (پارسا)

کاربرگ تعیین استاد راهنما مقطع کارشناسی ارشد

کاربرگ تعیین استاد راهنما مقطع دکتری

نحوه انجام امور فراغت از تحصیل

اطلاعیه در خصوص اسامی پذیرفته شدگان اولیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال 1400