گنجینه و مرکز اسناد

آغاز به کار گنجینۀ مجازی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی

دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی که پایه‌های آغازینش در مدرسۀ عالی سپهسالار در سالهای 1308- 1310 گذاشته شده است، در سال 1313 به نام دانشکدۀ علوم معقول و منقول موجودیتی مستقل می‌یابد. در دهۀ نخستِ حیات، رؤسایش استادان نصرالله تقوی (8 سال)، کاظم عصار (2 سال) و معاونش استاد بدیع‌الزمان فروزانفر (10 سال) بوده­ اند.

در این دهه از استادانی چون شادروانان: نصرالله تقوی، بدیع‌الزمان فروزانفر، کاظم عصار، زین‌العابدین ذوالمجدین، محمود شهابی، احمد بهمنیار، مهدی الهی قمشه‌ای، حسن فرزان، باقر مشایخ فریدنی، علی‌اکبر فیاض، سیدمحمد مشکوة، ولی‌الله نصر و بزرگان دیگری بهره برده است.

دانش‌آموختگان دهۀ اولِ حیاتش همگی ورودی دهۀ اول و دوم قرن 14 هستند  که  خود دارای خط و ربطی استوارند.

در دهه‌های دیگر نیز دانشکده همواره جایگاه شخصیت‌های برجستۀ علمی و مذهبی نظیر استاد مرتضی مطهری، مجتبی مینوی، فتح الله مجتبایی، آذرتاش آذرنوش و دیگران بوده است و به مدد همین استادان،  توانسته است دانشجویان فرهیخته­ای را که هرکدام خود صاحبان اندیشه و علم هستند به جامعه عرضه کند.

دریغ است که اسناد مربوط به این گذشتۀ پربار در نهانخانۀ دانشکده به فراموشی سپرده شود. گنجینه در نظر دارد این اسناد را شناسایی و به مناسبت منتشر کند. برخی از این اسناد شاید با نگاه گذرا، اسنادِ ارزشمندی نباشند اما همۀ آنها بیانگر موضوعات خاصی است که بسته به دیدگاه بینندۀ محقق، هر دسته می‌تواند موضوع یک تحقیق مستقل باشد.

بنا بود همزمان با برگزاری بزرگداشت استاد محمد مفتح، گنجینۀ مجازی دانشکدۀ الهیات با بارگذاری برخی اسناد پروندۀ دانشجویی و استادی و ریاست استاد مفتح گشایش ‌یابد اما به­ سبب آلودگی هوا و تعطیلی دانشگاه، این مراسم برگزار نشد. اکنون تا زمان رسمی گشایش گنجینۀ مجازی در اسفندماه، بخش گنجینه در نظر دارد رویدادها و موضوعاتی را که به گونه­ ای به تاریخ دانشکده ارتباط دارد، به مرور در تارنمای دانشکده بارگذاری کند.. امید داریم مورد توجه و استقبال استادان و دانشجویان و اهل تحقیق قرار گیرد.

همچنین امیدواریم بتوانیم در سال آینده و در زمان مناسب، گنجینۀ فیزیکی دانشکده را رسماً بازگشایی نماییم.

    اکرم سلطانی سرپرست گنجینۀ دانشکدۀ الهیات  دی‌ماه 1401