فرخوان حمایت از رساله های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور فرخوان حمایت از رساله های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

به پیوست نامه شماره ۵۴۰۳۸/‏ ص / ‏۹۶‬ به تاریخ ۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در خصوص انتشار سومین فراخوان حمایت از رساله‌های دوره دکتری که در چارچوب سیاست‌های پژوهشی کشورمی باشند، به منظور ثبت نام پروپوزال‌های دوره دکتری مرتبط توسط دانشجویان علاقه مند، در سایت صندوق به آدرس اشاره شده در نامه (www.insf.org) ارسال می‌گردد.